Uppdaterad 2018-04-14

Shooter Version 6.06

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

 

OBS: UPPDATERING FUNGERAR EJ PÅ GAMLA SHOOTER

 

Information:

 

Om ni hämtar Nya Shooter och inga licensrättigheter finns så fungerar inte programmet.

Kontrollera med ert distrikt om de köpt licensrättigheter på nya Shooter för 32 och 64 bitars datorer

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Shooter använder Microsoft .NET Framework 4 och skall vara installerat i er dator för att Shooter skall fungera.

 

Ladda Hem och Installera .NET Framework 4

 

Det behövs även

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)

eller

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)

Beroende på operativsystem (64 eller 32 bitar)

 

Installation:

Skapa katalog C:\Shooter

Spara Den hämtade filen i Katalog C:\Shooter

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Starta Shooter.exe eller Shooter 64.exe så läggs Kataloger samt Filer till automatiskt.

Shooter behöver en licensfil för att fungera.

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Uppdatering:

Döp om Shooter.exe till Shooter.old eller Shooter64.exe till Shooter64.old beroende på vilken version ni använder.

Om den nya versionen inte fungerar ta bort Shooter.exe eller Shooter64.exe.

Döp om Shooter.old till Shooter.exe eller Shooter64.old till Shooter64.exe beroende på vilken version ni använder.

Spara Den hämtade filen i Shooter katalogen

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Om fråga kommer om du vill skriva över så svara ja.

 

Felanmälan:

Gör en backup till katalog backup under tillval.

Det skapas en zip fil i katalog Backup av Shooter. Skicka den packade filen till  Ingemar Gustavsson samt en beskrivning på vad som inte fungerar som det skall eller vad som är fel.

Det är mycket lättare att lokalisera felet om vi har samtlig information om den aktuella tävlingen.

 

 

Version 6.06

 

Fältskytte Gevär;

 

1: Sorterings fel vid lagtävling med innerträff.

När två lag sköt fullt och man därefter skulle särskilja på högsta individuella resultat så togs ingen hänsyn till antal innerträffar.

Innerträffar vid fältskytte skrivs ut på skrivare för lagmedlemmarna.

 

Falling Target:

 

1: Inläsning resultat från Tavelsystem Megalink .

 Inläsningen är inte testad fullt ut på grund av att programskrivaren inte har möjlighet att göra detta.

Ni får själva testa och komma med synpunkter.

 

2: Utskrifterna till skrivare justerade så att summan syns.

 

3: Möjlighet att välja om Finaler skall starta från noll eller inte

    

 

Version 6.05 Beta

 

1: Inläsning resultat från Tavelsystem Megalink vid Falling Target.

 Inläsningen är inte testad fullt ut på grund av att programskrivaren inte har möjlighet att göra detta.

Ni får själva testa och komma med synpunkter.

 

2: Utskrifterna till skrivare från Falling Target justerade så att summan syns.

    

 

Version 6.04

 

1:  Möjlighet att skriva in egna distriktnamn samt pistolkretsnamn direkt i uppläggning deltagare. Dessa distrikt eller pistolkretsnamn får inga förkortningar typ (A) eller liknande.

 

2: Utskrifter Deltagare Distrikt samt Nation har ändrats så att  Distriktsnamn samt Nationsnamn står istället för klubb.

 

3: Överföring från Gamla Shooter bortaget på grund av att informationen överförs felaktigt i vissa fall.

 

3: Fixat fel vid utskrift Patrull till Internet.

 

 

Version 6.03

 

1:  Fixat Stavfel i Menyer. ex (Detagare har blivit Deltagare)

 

 

Version 6.02

 

1:  Ändrat SIUS Filnamn vid export av skjutlag och final.

      Ex: Vid export av skjutlag blir filnamnet Skjutlag.csv

      Ex: Vid export av Finalskjutlag blir filnamnet Finalskjutlag 2.csv om det är

      Finalskjutlag 2.

      Detta för att man lättare skall hålla isär på vad som avses vid inläsning osv.

      Tidigare så hade skjutlag och final samma filnamn startlst.csv.

 

 

Version 6.01

 

1:  Fixat Stavfel i Menyer samt Funktioner m.m.

 

 

Version 6.00

 

1:  Kopiering av Resultat från aktiv tävling till valfri aktiv tävling med samma

      resultatsystem. 

     Se Hjälp Kopiera Resultat.

 

2:  Klicka på Version X.xx för kontroll om det finns ny version på shooter.nu