Uppdaterad 2019-02-14

Shooter Version 8.11

Viktigt !!!!   Se Information

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Viewer 1.00

Viktigt !!!!   Se Information

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Version 8.00

Viktigt !!!!   Se Information

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Version 7.20

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

 

 

OBS: UPPDATERING FUNGERAR EJ PÅ GAMLA SHOOTER

 

Information:

 

Om ni hämtar Nya Shooter och inga licensrättigheter finns så fungerar inte programmet.

Kontrollera med ert distrikt om de köpt licensrättigheter på nya Shooter för 32 och 64 bitars datorer

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Utvecklings programmet har bytts ut från Visual Studio 2010 till Visual Studio 2015

på grund av MS inte har någon support på 2010.

Då behöver även datorn uppdateras med nedanstående funktioner

 

Shooter 8.00 använder Microsoft .NET Framework 4.5.2 och skall vara installerat i er dator för att Shooter 8.00 skall fungera.

 

Ladda Hem och Installera .NET Framework 4.5.2

 

Även Redistributable 2015 behövs till Shooter 8.00

Ladda Hem och Istallera Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86) eller (x64)

 

Installation:

Skapa katalog C:\Shooter

Spara Den hämtade filen i Katalog C:\Shooter

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Starta Shooter.exe eller Shooter 64.exe så läggs Kataloger samt Filer till automatiskt.

Shooter behöver en licensfil för att fungera.

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Uppdatering:

Döp om Shooter.exe till Shooter.old eller Shooter64.exe till Shooter64.old beroende på vilken version ni använder.

Om den nya versionen inte fungerar ta bort Shooter.exe eller Shooter64.exe.

Döp om Shooter.old till Shooter.exe eller Shooter64.old till Shooter64.exe beroende på vilken version ni använder.

Spara Den hämtade filen i Shooter katalogen

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Om fråga kommer om du vill skriva över så svara ja.

 

Felanmälan:

Gör en backup till katalog backup under tillval.

Det skapas en zip fil i katalog Backup av Shooter. Skicka den packade filen till Ingemar Gustavsson samt en beskrivning på vad som inte fungerar som det skall eller vad som är fel.

Det är mycket lättare att lokalisera felet om vi har samtlig information om den aktuella tävlingen.

 


Shooter Version 8.11

  1:    Omskriven utskrift funktion Skrivare på grund av att Sportskytte

         måste redovisa alla serier.

        

         Om valet är Sportskytte i Inställningar Skjutprogram så skrivs alla

         serier ut om det finns fler än en omgång.

 

4:     Tillkommet en Viewer 1.00 som är en version för extern resultat visning.

 

 

       Viewer Version 1.00

  1:    Viewer visar resultat från Shooter och kan placeras varsomhelst i t:ex

         nätverk m.m   

   

        Viewer ingår inte i avtalet Shooter och därför lämnas ingen support vad gäller

         hur man kopplar upp det på nätverk m.m.

         Endast synpunkter på Viewer tas emot och förslag på ändringar.

         I mån av tid så uppdateras Viewer med ny programvara med föreslagna

         ändringar. 


Version 8.00

  1:    Omskriven inläsningsfunktion för Kongsberg tavelsystem. 

         Efter att en användare påtalat att det blir fel vid inläsning av tiondelar så har

         hela Kongsberg inläsningen blivit omskriven från grunden.

 

2:     Finalskjutprogram: Eliminering Typ 1 ändrad från 20 skott till 24 skott 

 

3:     På grund av att dubbla efternamn förekommer ofta så har antal tecken

         på efternamn utökats från 15 till 20.

         Om det totala antalet tecken i förnamn + efternamn överstiger 32 så

         skrivs endast 32 tecken ut (mellanslag inräknat) 

 

4:     Skrivit om Backup funktionerna då fel kan inträffa vid speciella tillfällen

 Version 7.20

  1:    Förändrad utskrift Individuella Resultat.

         Se Hjälp Klassindelning.

 

2:     Ett sorterings fel i version 7.10  Fixat

 

 

 

Version 7.10

  1:    Förändrad utskrift Individuella Resultat.

         Se Hjälp Klassindelning.

 

 

 

 

Version 7.02

  1:    Ett stavfel i SIUS filhantering.

 

 

Version 7.01

  1:    Ett fel finns i Version 7.00 vad gäller filnamnet i SIUS när man gör inläsning

         från Elektronisk Tavla.

 

All test av inläsning från elektronisk tavla är endast gjort med Megalink och SIUS för de är de enda som har en skottsimulator inbyggt i programmet. Vad jag vet så har

inte Kongsberg detta. Det tar alldeles för lång tid att simulera Kongsberg att själv manuell skriva resultat. Därför testas inte inläsningen från Kongsberg på grund av att det tar för lång tid.

Med Megalink och SIUS så tar hela testen c:a 4 tim för att testa alla typerna av inläsning.

 

 

Version 7.00

  1:    Valmöjliheter vad gäller inläsning från Elektronisk Tavla. Se Hjälp Resultat

         och Resultat Final samt Inställningar Inläsning Elekronisk Tavla.

 

  2:    Autoinläsning från Elektronisk Tavla med 10 sekunders intervall.

        Se Hjälp Resultat och Resultat Final