Uppdaterad 2019-06-09

 

Shooter Version 8.65

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Viewer 5.10

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

 

Shooter Version 8.54

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Viewer 4.00

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Version 8.43

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

Shooter Viewer 3.00

Ladda hem 32 bitars versionen

Ladda hem 64 bitars versionen

 

Information:

 

Om ni hämtar Nya Shooter och inga licensrättigheter finns så fungerar inte programmet.

Kontrollera med ert distrikt om de köpt licensrättigheter på nya Shooter för 32 och 64 bitars datorer

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Utvecklings programmet har bytts ut från Visual Studio 2010 till Visual Studio 2015

på grund av MS inte har någon support på 2010.

Då behöver även datorn uppdateras med nedanstående funktioner

 

Shooter 8.00 använder Microsoft .NET Framework 4.5.2 och skall vara installerat i er dator för att Shooter 8.00 skall fungera.

 

Ladda Hem och Installera .NET Framework 4.5.2

 

Även Redistributable 2015 behövs till Shooter 8.00

Ladda Hem och Installera Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86) eller (x64)

 

Installation:

Skapa katalog C:\Shooter

Spara Den hämtade filen i Katalog C:\Shooter

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Starta Shooter.exe eller Shooter 64.exe så läggs Kataloger samt Filer till automatiskt.

Shooter behöver en licensfil för att fungera.

Denna licens finns att få hos  Ingemar Gustavsson

 

 

Uppdatering:

Döp om Shooter.exe till Shooter.old eller Shooter64.exe till Shooter64.old beroende på vilken version ni använder.

Om den nya versionen inte fungerar ta bort Shooter.exe eller Shooter64.exe.

Döp om Shooter.old till Shooter.exe eller Shooter64.old till Shooter64.exe beroende på vilken version ni använder.

Spara Den hämtade filen i Shooter katalogen

Starta Shooter32.exe eller Shooter64.exe så packas de upp automatiskt.

Om fråga kommer om du vill skriva över så svara ja.

 

Felanmälan:

Gör en backup till katalog backup under tillval.

Det skapas en zip fil i katalog Backup av Shooter. Skicka den packade filen till Ingemar Gustavsson samt en beskrivning på vad som inte fungerar som det skall eller vad som är fel.

Det är mycket lättare att lokalisera felet om vi har samtlig information om den aktuella tävlingen.

 

 

Shooter Version 8.65

        Om ni undrar varför Viewer ändras samtidigt som Shooter.

        Detta beror på att Viewer använder samma upplägg som Shooter

        vad gäller definitionsfilen  (inställningar.dat).

        Den sista siffran i Shooters version nummer anger vilken

        Viewer man skall ha.

        I detta fall 8.65 så är 5:an Viewer version.

 

         Vid ev. nästa uppdatering på Shooter blir versionen 8.75

         8.75 så är 5:an Viewer version och 8.7 är Shooterversion.

 

1:    Ändrat i definitionerna för Lag tävlingar.

         I tidigare versioner så går det bara att använda 10 tecken i Lagtävlingsnamnet.

         Detta är nu utökat till 30 tecken.

         Tyvärr så försvinner tidigare Lagtävlingsnamn och måste ersättas

         manuellt då det inte fanns plats på samma position för det nya namnet

         utan måste flyttas i definitionsfilen  (inställningar.dat).

 

2:     Förslag från en användare:

         Fixat så att går att använda logo vid utskrift skrivare se hjälp Export Skriv ut

 

3:      Fixat så att går att skriva ut "Samtliga Skjutlag" vid utskrift

          Resultat Skjutlag rangordning.

 

      

Viewer Version 5.10

  1:    Ändrat i definitions filen.   

                                         

  2:     Logo visning om man lägger en logo av typ jpg som logo.jpg i

        Viewer katalogen

 

        Viewer ingår inte i avtalet Shooter och därför lämnas ingen support vad gäller

         hur man kopplar upp det på nätverk m.m.

         Endast synpunkter på Viewer tas emot och förslag på ändringar.

         I mån av tid så uppdateras Viewer med ny programvara med föreslagna

         ändringar.

 

 

Shooter Version 8.54

 1:    Utskrifter har ändrats så att det är valbart om man vill ha samtliga serier

         utskrivna om det finns fler än en omgång i Tävlingen.

         Samtliga serier skrevs förut ut endast om sportskytte var valt i inställningar

         skjutprogram. Detta på grund av redovisnings krav för sportskytte

         Se Hjälp Export Skriv ut.

 

         Utskrifter Lagtävling omgjorda för skrivare.

      

Viewer Version 4.00

  1:    En del justeringar av fel i källkoden   

   

        Viewer ingår inte i avtalet Shooter och därför lämnas ingen support vad gäller

         hur man kopplar upp det på nätverk m.m.

         Endast synpunkter på Viewer tas emot och förslag på ändringar.

         I mån av tid så uppdateras Viewer med ny programvara med föreslagna

         ändringar.


 

Shooter Version 8.43

 1:    Det blev ett fel i Skärm utskriften i Version 8.33 det är fixat nu

 

 2:    Felet i tidigare 8.xx versioner Utskrift från Uppläggning

        Resultat Skjutlag / Patrull fixat.

 

       Viewer Version 3.00

  1:    En del små justeringar av visningen   

   

        Viewer ingår inte i avtalet Shooter och därför lämnas ingen support vad gäller

         hur man kopplar upp det på nätverk m.m.

         Endast synpunkter på Viewer tas emot och förslag på ändringar.

         I mån av tid så uppdateras Viewer med ny programvara med föreslagna

         ändringar.